Історія

успіху ГО «Мислятин-Євродім»

 

Створення організації

Громадська організація «Мислятин-Євродім» » свою діяльність розпочала 30 жовтня 2009 року. Саме того дня відбулися установчі збори, на яких було прийнято рішення про створення громадської організації, та її реєстрацію, затверджено Статут, обрано голову організації, правління, ревізійну комісію.

Наступним етапом у житті ГО «Мислятин-Євродім» стала її реєстрація.  Для цього засновниками до виконавчого комітету Мислятинської сільської ради було подано відповідну заяву та пакет документів такого змісту:

 1. статут у двох примірниках;
 2. протокол установчих зборів;
 3. відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);
 4. документ про сплату реєстраційного збору;
 5. відомості про засновників із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання;
 6.  документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.

Після отримання позитивного правового висновку щодо установчих документів, поданих на реєстрацію, 5 листопада 2009 року виконкомом сільської ради було прийнято рішення «Про реєстрацію громадської організації “ Мислятин-Євродім ”» та видано Свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян.

Відразу ж для внесення до єдиного державного реєстру нашої організації Державному реєстратору було подано такі документи:

 1. Протокол №1 установчих зборів громадської організації «Мислятин-Євродім».
 2. Статут громадської організації «Мислятин-Євродім».
 3. Рішення виконкому сільської ради .
 4. Копія свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян.
 5. Копія квитанції про сплату за державну реєстрацію.
 6. Реєстраційна картка Форма №1.

Далі потрібно було остаточно утвердити «Мислятин-Євродім» як реально існуючу та легальну організацію - стати на облік у різних органах та установах:

управління статистики;

державна податкова адміністрація;

фонд соціального страхування;

пенсійний фонд;

фонд зайнятості;

фонд страхування від нещасних випадків на виробництві;

банк, де було відкрито рахунок;

дозвільна система УВС (для виготовлення печатки та штампу).  

Першим органом, куди слід було звернутися після реєстрації, стало державне управління статистики. Без постановки на облік в управлінні статистики не можна було б зробити жодного іншого кроку, тому що саме тут організація має одержати ідентифікаційний код.  Аби стати на статистичний облік, довелося представити в управління нотаріально посвідчену копію статуту, нотаріально посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію і сплатити реєстраційний збір. Там же було оформлено спеціальний бланк статистики і   довідку про реєстрацію громадської організації в управлінні статистики, де було зафіксовано її ідентифікаційний код.

Наступний етап - Державна податкова адміністрація.

 Для постановки на облік у податковій адміністрації слід було мати  такі документи:

заява до районної податкової адміністрації про взяття громадської організації на облік (спеціальний бланк платника податків);

нотаріально посвідчена копія статуту громадської організації;

нотаріально посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію;

довідка про взяття на облік від управління статистики;

протокол установчих зборів громадської організації (нотаріально посвідчена копія прошнурованого в реєструючому органі оригіналу протоколу);

дані про засновників громадської організації;

наказ (рішення, протокол) про призначення (обрання) виконавчого керівника громадської організації;

наказ про призначення головного бухгалтера;

оригінал статуту;

ксерокопія паспортів керівника та бухгалтера;

ксерокопії довідок про надання ідентифікаційного коду керівникові та бухгалтерові;

папка-швидкозшивач для документів.

 Після реєстрації громадської організації у податковій адміністрації на оригіналі статуту громадської організації ставиться відповідний штамп і видається довідка про постановку організації на облік у податковій адміністрації. Ця довідка знадобилася для відкриття рахунок у банку.

    Етап 3. Пенсійний фонд України.

 Зареєструватись у пенсійному фонді України за місцем юридичної адреси можна у разі надання таких документів:

копія статуту;

копія свідоцтва про реєстрацію;

копія довідки з управління статистики про взяття на облік. Заява на реєстрацію оформляється у самому фонді на спеціальному бланку. Для реєстрації на заяві мають бути підписи керівника і головного бухгалтера.

 Після реєстрації у пенсійному фонді нам було видано повідомлення про порядок сплати платежів до пенсійного фонду.

    Етап 4. Фонд зайнятості. Для реєстрації у фонді зайнятості подається копія статуту. Після реєстрації видається довідка.

   Етап 5. Відкриття банківського рахунку. Для відкриття рахунку в банку було оформлено картку із зразками підписів керівника громадської організації та бухгалтера, яким надається право підпису на фінансових документах. Ці підписи засвідчуються нотаріально. Для відкриття банківського рахунку необхідні такі документи:

заява на ім'я керуючого банком чи його відділенням про відкриття рахунку для організації (видається у банку);

протокол установчих зборів;

відомості про засновників;

наказ (рішення, протокол) про призначення виконавчого керівника;

наказ про призначення головного бухгалтера;

нотаріально посвідчена копія статуту;

довідка про взяття на облік від управління статистики (ксерокопія);

довідка про взяття на облік від податкової адміністрації (оригінал);

картка із зразками підписів керівника та головного бухгалтера, яким надано право підпису фінансових документів;

довідка з фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

У банку було укладаєте договір про обслуговування банком організації. Після відкриття банківського рахунку  банк видав довідки про відкриття рахунку: для податкової адміністрації, для пенсійного фонду, для дозвільної системи УВС (що необхідно для одержання дозволу на виготовлення печатки та штампу).

   Етап 6. Одержання дозволу на виготовлення печатки та штампу. Для виготовлення печатки та штампу організації передусім слід було одержати дозвіл у дозвільній системі районного   управління міліції. Для одержання такого дозволу у дозвільну систему подають такі документи:

заява на ім'я начальника дозвільної системи про виготовлення печатки з ескізами (по 2 примірники);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

виписка зі статуту громадської організації тієї частини, яка стосується права громадської організації мати печатку, за підписом керівника громадської організації;

оригінали статуту та свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

квитанція про сплату збору за надання дозволу.

 

Перші кроки на шляху до успіху

Для того, щоб визначитися з подальшим напрямом діяльності ГО, на чергових зборах, які відбулися 07 листопада 2009 р було вирішено провести опитування членів  організації. В анкеті необхідно було вказати кілька проблем з врахуванням пріоритетності, вирішення яких покращить життя громади. Разом з тим,  враховуючи складність збору всіх членів ГО для проведення загальних зборів та прийняття правомочних рішень,  домовилися надалі  запровадити представництво на зборах ГО «Мислятин-Єводім» від кожної вулиці села своїх членів (всього 40 чоловік) та уповноважити їх приймати рішення.

 Після опитування членів ГО вималювалась наступна картина пріоритетності проблем громади:

1.Капітальний ремонт дитячого садка с. Мислятин з влаштуванням сучасної енергозберігаючої системи опалення ;

2   Ремонт місцевих доріг;

3. Реконструкція сільського водопроводу;

4. Капітальний ремонт Будинку культури з відновленням системи            електроопалення;

5.  Реконструкція мереж зовнішнього освітлення.

27листопада 2009 р проаналізувавши на чергових зборах  результати анкетування, приймається рішення:

1. Визначити основною проблемою: Капітальний ремонт дитячого садка с. Мислятин з влаштуванням сучасної енергозберігаючої системи опалення (Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с. Мислятин).

2.Для вирішення вище зазначеної проблеми створити функціональну групу організації „Мислятин-Євродім ”   в кількості  5 чоловік:

   1.Корнійчук Валентина Володимирівна – голова групи.

   2.Пасічник Ірина Миколаївна – скарбник.

   3.Ковальська Олена Леонідівна – секретар.

   4.Пащук Петро Михайлович  - член.

   5.Гордійчук Іван Петрович – член.

 Розробка технічного проекту та складання кошторису, підготовка проектної пропозиції, подання пропозиції до ФМР, отримання відповіді від ФМР, подання пропозиції до Проекту «Місцевий розвиток», позитивна оцінка та ухвалення проекту, підписання угоди і отримання гранту, управління ресурсами, визначення підрядника, забезпечення контролю та якості, - ось перелік тих питань якими займалася ФГ у продовж наступного часу.

 Не зважаючи на те, що перша спроба розгляду проектної пропозиції на рівні ФМР в грудні 2009 року  не дала позитивного результату, ГО “Мислятин-Євродім” не втрачала надії на успіх у майбутньому. Навесні 2010 року наша проектна пропозиція в зв’язку з появою додаткової квоти на фінансування була схвалена. Відбулось довгоочікуване підписання угоди та отримання першого гранту.

Важливим етапом  проведеної роботи було затвердження бюджету нашого проекту з розподілом видатків та затвердження суми внесків членів громади.

Перелік робіт по дитячому садку с. Мислятин згідно проектно-кошторисної документації включав :

1. Заміну вікон і дверей (загальна вартість – 60043 грн)

2. Загальнобудівельні роботи по теплогенераторні (загальна вартість – 22933 грн)

3. Газопостачання теплогенераторної (загальна вартість – 7129 грн)

4. Електропостачаня та сигналізація загазованості (загальна вартість – 5449 грн).

5. Теплопостачання (внутрішні мережі) (загальна вартість – 37495 грн)

6. Теплопостачання (зовнішні мережі) (загальна вартість – 8253 грн)

7. Водопостачання (внутрішні мережі) (загальна вартість – 3144 грн).

Загальна вартість всього проекту складала 144446 грн. 

Вище вказані роботи та закупку матеріалів було запропоновано розподілити за джерелами фінансування згідно відомості робіт та спеціалізованого обладнання для реалізації мікропроекту, яку підготувала ФГ. А особистий внесок членів громади розподілити наступним чином:

  - внесок батьків -145 грн.(34*145)-4930 грн.

  - інша категорія населення - 58 грн.(38*58)-2204 грн.

  - пільгова категорія - 26 грн.(4*26)-104 грн.

Загальними зборами ГО було прийнято відповідні рішення:

1.Затвердити бюджет  мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с. Мислятин» в сумі 144446 грн. з розподілом видатків

  -  ПРООН  -  78950 грн.

  - районна рада, РДА  - 32000 грн.

  - сільська рада – 14980  грн.

  - організація громади 7238 грн.в т.ч. готівка- 7238 грн.

   - приватний сектор 12278 грн.

 

2. Затвердити суми внесків в таких розмірах:

 

   - внесок батьків -145 грн.

  - інша категорія населення - 58 грн.

  - пільгова категорія – 26 грн.

 

 

Визначення підрядника

З огляду на те, що роботи, передбачені проектом були взаємопов’язані між собою, і більшість з них ( монтаж  систем газопостачання теплогенераторної,  електропостачання та сигналізації загазованості, системи опалення та водопостачання) потребували відповідних дозволів  та ліцензій, організацією громади приймається рішення залучити до їх виконання єдиного підрядника, який має відповідні дозволи та ліцензії. Оскільки загальна вартість проекту перевищувала 2500 доларів США,  підрядника було обрано  за результатами тендеру на виконання даного виду робіт. Для організації і проведення тендеру  в ролі тендерного комітету  виступала ФГ в складі п’яти чоловік (згідно рішення загальних зборів ОГ).

Механізм проведення тендеру за правилами ПРООН детально розписаний  у Технічному посібнику з впровадження мікропроектів громад (ст. 17 – 18 ), тому не вдаючись в подробиці скажемо лише те, що його організація при дотриманні всіх вимог дає можливість суттєво зекономити фінансові ресурси, надані для реалізації проекту. Так у нашому випадку завдяки проведеному тендеру було отримано економію коштів у сумі 29,5 тис. грн.., що дало змогу додатково виконати роботи по заміні покрівлі даху дитячого садка на металопрофіль.

19 серпня 2010 року   на загальних зборах, розглянувши  результати проведеного тендеру,  ГО « Мислятин-Євродім» вирішила:

 1. Визнати переможцем тендеру з ціною 114900,40 грн ПП Теслюка І.О.
 2. Доручити голові ОГ Корнійчук В.В. підписати спільний з сільською радою та підрядником договір на виконання робіт по ремонту дитячого садка та договірну ціну до нього.
 3. Затвердити до виконання проектно-кошторисну документацію.

Щодо зекономлених коштів рішення ГО було наступне:

1.Використати кошти зекономлені в результаті проведення тендеру  на виконання   робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с.Мислятин» в сумі 29460 грн на фінансування робіт по заміні покрівлі даху в дитячому садку с. Мислятин.

2. Закупити 330 кв. м металопрофілю, який буде використано для заміни покрівлі даху в дитячому садку с. Мислятин, провівши конкурс рахунків.

3. Відібрати підрядну організацію на виконання робіт по заміні покриття даху за конкурсом цінових пропозицій.

 

Виконання робіт та завершення проекту

Відразу після підписання договору підряду 27 серпня 2010 року розпочалися ремонтно-будівельні роботи згідно проектно-кошторисної документації та календарного плану-графіку виконання робіт.

14 вересня 2010 року  ФГ надала звіт за 1-й транш проекту, а  вже 4 жовтня 2010 року кошти другого траншу  в сумі 55,2 тис грн. були на рахунку організації громади. Ще через два тижні всі роботи по проекту було успішно завершено та підписано державною комісією  заключний акт виконання робіт і надіслано в ЦО проекту МРГ  звіт про використання коштів 2 –го траншу.

4 грудня 2010 року ГО «Мислятин-Євродім»  після надходження коштів третього траншу повністю розрахувалася з підрядником за виконані роботи.

Напередодні Свята Миколая 17 грудня 2010 року в дитячому садку с. Мислятин відбулась особлива подія – свято з нагоди успішного завершення мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в дитячому садку с. Мислятин у співпраці з проектом ЄС та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».

В урочистій атмосфері координатор проекту Клепач І.В. вручив Мислятинській громаді Сертифікат про успішне завершення мікропроекту, підписаний Головою Ізяславської РДА Лінником Ю.В., головою Районної ради Борисюком М.С. та міжнародним менеджером проекту Джейсінгом Сахом.

Для всіх присутніх маленькі вихованці садочка подарували невеличкий концерт. З особливою щирістю слова вдячності звучали на адресу тих людей, хто був причетний до реалізації цього проекту. Зокрема, сільський голова  Довбиш І.А. подякував за фінансову підтримку мікропроекту голову районної ради Борисюка М.С., голову РДА Лінника Ю.В., засновника ТОВ «Мир» Денисенка О.О., координатора проекту Клепача І.В. Окремо було відзначено вклад голови ГО «Мислятин-Євродім» Корнійчук В.В., яка забезпечувала участь в проекті  громади села.

Підсумки

Пройшовши шлях від створення ГО «Мислятин-Євродім», проведення опитування членів громади, визначення пріоритетів на майбутнє, обговорення та прийняття колегіальних рішень та їх виконання до конкретних результатів цієї роботи у вигляді оновленого сучасного дитячого садка, члени  нашої громади здобули досвід, який може бути застосований в майбутньому для вирішення інших важливих питань.

Дитячий садок с. Мислятин до реалізації проекту не міг в повній мірі відповідати сучасним вимогам дошкільного навчального закладу. Стара система пічного опалення, зношеність конструкцій будівлі (старі вікна і двері, шиферна покрівля даху, прогнивша підлога в окремих кімнатах), відсутність внутрішніх туалетів і каналізації не дозволяли забезпечити нормальний тепловий режим, затишок і комфорт. Без енергозберігаючих заходів абсолютно неможливо було б і використання для опалення такого дорогого на сьогоднішній день ресурсу як природній газ, хоча він був підведений до дитячого садка ще у 2007 році.

 Самотужки вирішити ці питання сільська рада була не в змозі. Отримавши підтримку громади та залучивши інших партнерів до фінансування проекту вдалося за короткий строк суттєво покращити умови перебування дітей у садочку. Сучасна система опалення з можливістю відбору гарячої проточної води, теплогенераторна, обладнана згідно енергозберігаючих вимог, металопластикові двері і вікна з подвійним склопакетом, новий дах, туалетна кімната, теплоізольована підлога в їдальні і коридорі,- все це стало надбанням територіальної громади у власності якої перебуває дитячий садок с. Мислятин. Дана власність належним чином оформлена і посвідчена Свідоцтвом на право власності.

Після реалізації проекту дошкільний заклад отримав нове життя. У батьків зникло побоювання щодо можливості простудних захворювань в зв’язку з перебуванням дітей в садочку. Значно покращилось відвідування. Дітки отримали змогу привчатися з дитинства до таких благ цивілізації як внутрішній туалет, де затишно, тепло, є гаряча і холодна вода, дзеркало, автоматична сушка для рук. Сповна використовується велика ігрова кімната, яку раніше майже неможливо було опалити.

Основними підрядниками згідно проведеного тендеру було визначено ПП Теслюка І.О. з м. Волочиська та ПП Кушнірука О.І з м. Шепетівка. Проте, певна частина робіт, а саме: побілка, покраска, штукатурка, оздоблення плиткою грубок у двох кімнатах, благоустрій території, вивезення сміття та ряд інших супутніх ремонту робіт була виконана членами ГО «Мислятин-Євродім» безкоштовно.

Не втрачається опіка з боку громади над дитячим садком і після завершення проекту.

24 лютого 2011 року ГО вирішила створити фонд підтримки об’єкту для опіки над ним та затвердила постійні внески до фонду в розмірі 10 грн з особи на рік.

Кожен член ГО , вклавши свої особисті кошти у проект, усвідомив себе в певній мірі співвласником дитячого закладу, що робить його небайдужим до майбутньої долі цього об’єкта. На нашу думку це і є головним надбанням громади від участі у даному проекті та запорукою успіху ГО «Мислятин-Євродім» у майбутньому.